Persoonlijke gegevens

SPONS info

tot

Betaalgegevens & Machtiging

Voor het afgeven van een doorlopende incasso-machtiging, vragen we je de eerste termijn van je lidmaatschap alvast over te maken. Hierdoor kunnen wij jouw bankgegevens controleren, en hoeven we pas je tweede jaar het incasso te gebruiken.

Door invullen van dit formulier geeft u toestemming aan SPONS Legends om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SPONS Legends. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

A.S.Z.V. SPONS heeft als Incassant ID: NL72ZZZ405394010000
Overige gevens zijn te vinden op de website